Mel Crua Què és i perquè s'utilitza?

Actualizado: 4 de mar de 2020

Començarem aquesta entrada responent a la següent pregunta : QUÈ ES LA MEL?


La resposta d’aquesta pregunta la trobem en el BOE, Reial decret 1049/2003, del 1 d’agost i ens diu el següent:


La miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a partir del néctar de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas, que las abejas recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan en colmenas para que madure. “